Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Bunker AV10

Bunker Gijzenzelestraat – Av 10

Oosterzele   – deelgemeente Gijzenzele, Gijzenzelestraat kruispunt Wetterse steenweg
Kadastraal:   Oosterzele, 6de afdeling   Gijzenzele - sectie A nr 342e

 

 Bronnen: Bruggehoofd Gent door Erik Janssen en het ministerie van financien Comité tot aankoop.

 

   
   

 

 

Oorsprong van eigendom

 

Het perceel met hierop bunker Av 10 vormt een kadastraal geheel.

Het perceel behoorde in oorsprong tot familie Van De Weghe – Van Den Berghe Emmanuel.

Op 7 januari 1936 wordt een akte verleden bij het toenmalige kantoor der Registratie en Domeinen te Bottelare. Deze akte vermeld een perceel grond dat verkocht wordt aan de Belgische Staat. Op 8 december 1960 wordt de grond terug verkocht aan de familie De Sutter.

 

Beschrijving van de bunker

 

Het betreft een uitzonderlijke bunker binnen het ganse TPG. Enerzijds heeft deze bunker een nooduitgang en anderzijds werd deze bunker ingegraven in de heuvelrug van de
vroegere molen – heden wordt deze locatie nog altijd “Gijzelmolen” genoemd.
Deze molen verdween in 1931 – op 2de Pinksteren brandde hij af bij een hevig onweer (officiële reden).

'Av' is de afkorting van 'avancé' of 'vooruitgeschoven'. Het is een bunker die meer vooraan werd ingeplant om zijn oorlogsrol beter te kunnen vervullen, het lager
liggend terrein goed observeren en onder schot nemen. De bunker heeft twee schietgaten en is gecamoufleerd met Tirools gebochelde.

De ingang van de bunker is eveneens speciaal. De bunker, in tegenstelling tot de meeste bunkers, geen ingang via een trap naar beneden, maar had zijn ingang via de
molenberg. Door middel van klimijzers kon men dan de bunker betreden.

De beide kamers in de bunker zijn voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleur. Daarnaast was er ook een voorziening voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.

In de tweede kamer zat de nooduitgang.

De buitenmuur van de bunker was op die plaats maar een halve steen dik. Aan de binnenkant zaten ijzeren profielen die langs een smalle gleuf aan de bovenkant
verwijderd konden worden. Het muurtje kon men met een ijzeren profiel of de kolf van een geweer wegstampen.

Aan de muren waren haken en rekken voorzien. De haken voor het aanhangen van allerlei materiaal zoals helm en rugzak. De rekken waren ijzeren haken waarop een eiken
plank werd gelegd. Op deze plak werden de kogelbanden gelegd. Tijdens de slag om Gijzenzele was de bunker bemand door de 13de compagnie van het 6de Linieregiment
en bestond uit een sectiechef, twee stukoversten, twee laders en twee schutters.

In 1962 werd er door het toenmalige EBES een elektriciteitscabine gebouwd juist voor de
schietgaten (grijs model). Later in de jaren 90 werd de cabine vervangen door een groen exemplaar.

Momenteel werd de cabine op vraag van het genooschap verplaatst naast de bunker.