Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Bunker AV12

Bunker Wetterse steenweg – Av 12

Oosterzele   – deelgemeente Gijzenzele, Wetterse steenweg in de tuin van woning 39
Kadastraal:   Oosterzele, 6de afdeling   Gijzenzele - sectie A nr 284

 

 Bronnen: Bruggehoofd Gent door Erik Janssen en het ministerie van financien Comité tot aankoop.

 

Oorsprong van eigendom

 

Het deel van het perceel grond waarop naderhand bunker Av 12 werd opgericht stond oorspronkelijk onder grotere oppervlakte gekend als kadastraal perceel nummer 284d en behoorde toe aan de heer Carolus Verstraeten te Gavere.

Bij akte verleden op 2 maart 1935 ten overstaan van de Ontvanger der Registratie en Domeinen te Gent werd voormeld perceel grond verkocht aan de Belgische Staat.

Ingevolge akte verleden op het kantoor der Registratie en Domeinen Bottelare te Merelbeke op 15 april 1960 werd de grond met eropstaande bunker verkocht aan de mevrouw Laura Verstraeten te Wuustwezel.

 

Beschrijving van de bunker

 

Deze bunker was net zoals de Av 11 gedeeltelijk ommuurd en verder afgewerkt met planken.

De Av 12 is waarschijnlijk niet gebouwd conform de plannen. Deze bunker was voorzien van een koepel, waardoor er een zeer groot vermoeden bestaat dat er geen dakconstructie werd geplaatst.

Zoals de andere bunkers bestaat ook deze uit twee kamers; maar deze zijn niet met elkaar verbonden en hebben een afzonderlijke ingang.

De ene kamer was een kamer voor het plaatsen van een c 47 mm kanon; de andere kamer voor het opstellen van een mitrailleur met achteraan de kamer een koepel.

Aan de muren waren haken en rekken voorzien. De haken voor het aanhangen van allerlei materiaal zoals helm en rugzak. De rekken waren ijzeren haken waarop een eiken plank werd gelegd. Op deze plak werden de kogelbanden gelegd. Tijdens de slag om Gijzenzele was de bunker bemand door de 13de compagnie van het 6de Linieregiment en bestond uit een sectiechef, twee stukoversten, twee laders en twee schutters.