Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Bunker D17

Bunker Langestraat – D 17

Oosterzele   – deelgemeente Gijzenzele, Langstraat   bij de woning 21
Kadastraal:   Oosterzele, 6de afdeling   Gijzenzele - sectie A nr 168/d/2

 

 

Bronnen: Bruggehoofd Gent door Erik Janssen en het ministerie van financien Comité tot aankoop.

 

Oorsprong van eigendom

 

Het deel van het perceel grond waarop naderhand bunker D 17 werd opgericht stond oorspronkelijk onder grotere oppervlakte gekend als kadastraal perceel nummer 168/b/2 en behoorde toe aan 1/ de heer Jooris Van Durme te Merelbeke, 2/ de heer Emile Vandeputte te Merelbeke en 3/ mevrouw Marie Vandeputte te Merelbeke.

Bij akte verleden op 28 december 1934 ten overstaan van de Ontvanger der Registratie en Domeinen te Gent werd voormeld perceel grond verkocht aan de Belgische Staat.

Ingevolge akte verleden op het kantoor der Registratie en Domeinen Bottelare te Merelbeke op 22 april 1960 werd de grond met eropstaande bunker verkocht aan de echtgenoten Julianus Van Durme-De Bruycker Joanna te Gijzenzele.

 

 

GGK D17 AKTE AANKOOP DET

 

 

 

Beschrijving van de bunker

 

De bunkers die de letter 'D' voor hun volgnummer kregen, staan allemaal achter de eerste linie. Op het grondgebied van Gijzenzele staat slechts één bunker van die categorie. Die 'D'- bunkers kwamen pas in actie indien het vooraan tot een doorbraak was gekomen zodat aanvallers aanstalten maakten om door de linie te sluipen. Het betreft een gecementeerde bunker met één schietgat. Het metselwerk was eveneens bepleisterd met cement. Daar rond waren enkele lagen stenen gemetseld met daarop houten planken. Deze bunkers was gecamoufleerd als stal bij een bestaande hoeve.

De kamer was voorzien voor de opstelling van enkel een Maximmitrailleur.

Aan de muren waren haken en rekken aanwezig. De haken voor het aanhangen van allerlei materiaal zoals helm en rugzak. De rekken waren ijzeren haken waarop een eiken plank werd gelegd. Op deze plak werden de kogelbanden gelegd. Tijdens de slag om Gijzenzele was de bunker bemand door het 5de Linieregiment. Na de mei-dagen deed de bunker dienst als bietenkelder bij de bestaande achterliggende boerderij.

 

GGK BUNKERS D17 FOTO 2 GGK BUNKERS D17 FOTO 21
   

 

 

 

   

 

GGK BUNKERS D17 PLANNEN