Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Bunker C16

 

Bunker Brielstraat – C 16

Oosterzele   – deelgemeente Gijzenzele, Brielstraat   in de tuin van woning 45
Kadastraal:   Oosterzele, 6de afdeling   Gijzenzele - sectie A nr 511y

 

 Bronnen: Bruggehoofd Gent door Erik Janssen en het ministerie van financien Comité tot aankoop.

Oorsprong van eigendom 

Het deel van het perceel grond waarop naderhand bunker C 16 werd opgericht stond oorspronkelijk onder grotere oppervlakte gekend als kadastraal perceel nummer 511 v en behoorde toe aan de heer Audomarus Vergaerde uit Gijzenzele.

Bij akte verleden op 2 maart 1935 ten overstaan van de Ontvanger der Registratie en Domeinen te Gent werd voormeld perceel grond verkocht aan de Belgische Staat.

Ingevolge akte verleden op het kantoor der Registratie en Domeinen Bottelare te Merelbeke op 26 januari 1959 werd de grond met eropstaande bunker verkocht aan mevrouw Madeleine De Smet, weduwe in eerste huwelijk van de heer Audomarus Vergaerde en weduwe in tweede huwelijk van de heer Eduard De Coster, te Gijzenzele. 

            kadaster algemeen        kadaster

  

Beschrijving van de bunker

Het betreft een gecementeerde bunker met twee schietgaten. De schietgaten zijn gecamoufleerd als twee ramen welke verborgen zaten achter luiken. De hoeken waren opgemetst en het metselwerk werd afgesloten met een “lanteau” . Het metselwerk was eveneens bepleisterd met cement. Daarboven werd een dakconstructie geplaatst met een licht hellend dak van ± 30°. Of de dakhelling in werkelijkheid geplaatst is, is niet zeker.

Beide kamers zijn voorzien voor de opstelling van enkel een Maximmitrailleur.

In tegenstelling tot de andere commandobunkers had deze bunker twee kamers met schietgaten. In de meeste andere commandobunkers was er maar een kamer voor mitrailleur. De andere kamer diende om kaartmateriaal op te hangen.

Aan de muren waren haken en rekken aanwezig.De haken voor het aanhangen van allerlei materiaal zoals helm en rugzak. De rekken waren ijzeren haken waarop een eiken plank werd gelegd. Op deze plak werden de kogelbanden gelegd. Tijdens de slag om Gijzenzele was de bunker bemand door het 6de Linieregiment. Het was waarschijnlijk de commandobunker van II/6. 

 

GGK BUNKERS C16 FOTO 1

 

 

      GGK BUNKERS C16 FOTO 9         GGK BUNKERS C16 FOTO 51