Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

DagVerslag 15 - 18 mei

Woensdag 15 mei   Op de Staf van de Divisie wordt de ganse nacht gewerkt om de eerste bevelen klaar te krijgen in verband met  de opstelling in het Bruggenhoofd Gent.

Verschillende eenheden waaronder het 7de  , 11de  en 15de  Linieregiment welke de sector Gijzenzele toegewezen kregen zullen op andere plaatsen worden ingezet. Dit alles heeft te maken met de steeds wisselende toestand aan het front.

Enkel de Genie dient de nodige verkenningen uit te voeren, en alle geniewerken moeten klaar zijn tegen dageraad van 19 mei. 

De tankcompagnies (met een C 47 kanon op een T 13 onderstel) moet zich opstellen als volgt

-         2 T13’s  aan de Brusselse steenweg te Melle -         2 T13’s te Bottelare -        3 T13 zullen bij het Escadron Cyclisten in steun blijven

 Donderdag 16 mei

Deze dag betekent voor de Belgische eenheden een dag van organisatie der onderkomens, aanleggen van telefoonverbindingen, verkenning door de officieren en bespreking op de commandoposten.

Weldra zullen de schuilplaatsen van het T.P.G. dienst moeten doen en zullen de divisies in het bruggenhoofd op de Scheldelijn moeten tonen uit welk hout ze gesneden zijn. De storm nadert…..

 Vrijdag 17 mei

Om half vier in de morgen van 17 mei worden de mannen uit hun loden slaap gewekt: alarm! De schuilplaatsen van het T.P.G. moeten onmiddellijk worden bezet[1].

 Zaterdag 18 mei

De 4de  infanteriedivisie neemt de definitieve schikkingen voor de komende strijd. Alle schuilplaatsen worden bezet.

Het 3de  bataljon van het 6de  linie krijgt het bevel tot vertrek naar Gijzenzele, via Gijzegem, Lede en Smetlede. Op de weg naar Gent zien de soldaten de rookwolken afkomstig van petroleumtanks. De afstand schijnt zeer lang. De soldaten zijn doodop.

De avond van 18 mei, voor het T.P.G. zijn dit de laatste uren voor de storm. Uit het oosten naderen de vermoeide infanteristen van de 2de  en de 5de  infanteriedivisie, achter zich een spoor nalatend van wegversperringen en vernielde bruggen, op korte afstand gevolgd door de overwinningszekere Duitse troepen.

Nog diezelfde dag steken de Duitsers het kanaal van Willebroek over: de strijd om het Bruggenhoofd Gent kon beginnen.[1] Uit “Mei 1940 Ten zuiden van Gent” door Jacques De Vos