Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

De Klok in Gijzenzele - De klokkenluider

Artikels

 De klokkenluider

In de 19de eeuw betaalden de gemeenten een vergoeding aan een klokkenluider wiens opdracht er in bestond de avondklok te luiden. Met het luiden van de avondklok werd aan de herbergiers en herbergbezoekers het sluitingsuur medegedeeld. Hun opdracht had geen enkel godsdiensting karakter.
In februari 1958 komt er een elektrische motor op de kerkklok. Daarvoor werd de klok met de hand bediend. Vanuit de torenklok kwam een dikke lange reep naar beneden tot in het portaal, daar stond de klokkenluider om de klok te bedienen.
De laatste die deze taak uitvoerde was Remi Temmerman. 

Wat is het verschil tussen luiden en kleppen?

Luiden is gewoon de klepel tegen de klok laten komen langs een zijde. Kleppen is de klepel langs beide kanten tegen de klok laten komen.
Het luiden begon een half uur voor de dienst; daama,ongeveer tien minuten voor aanvang van de dienst, volgde het kleppen.
Bij de offerande van alle diensten werd er geluid. Bij een begrafenis werd er ook geluid als men met het lijk de kerk verlaat.

Als er in de parochie een overlijden was werd er ‘s morgens en 's avonds ook geluid.
Voor een begrafenis waren er twee afzonderlijke mogelijkheden:
• ofwel was het een kleine dienst dit is de begrafenis om 08.00 uur of 08.30 uur
• ofwel een grote dienst om 09.00 uur, 09.30uur of 10.00 uur.

Bij een kleine dienst gebeurde het volgende:
Men moest de “B” trekken: dit is driemaal kleppen dan een kwart uur luiden over dood.
Luiden over dood: de klok moest omhoog staan dus twee kloppen geven een kort snokje om de klok terug te kantelen en terug kleppen. 
Daarna terug de “B” trekken.

Bij een grote dienst moest men het over dood luiden, (zoals hierboven beschreven) maar dit driemaal herhalen.
Voor de bediening van de klok, waarbij men steeds “op post” moest zijn, kreeg de klokkenluider een kleine vergoeding.

De voorgangers van Remi Temmerman hadden de gewoonte éénmaal per jaar rond te gaan op de parochie van huis tot huis om een fooi te krijgen. Remi weigerde dit te doen.
Wat leuk was,en dat mochten sommige jongeren enkele keren meemaken met Remi was de reep vast te grijpen en zich te laten omhoog trekken tot bijna tegen het plafond.

KlokBovenkant

KlokDetail