Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Kapellekes in Gijzenzele - De Kapel van de H. Barbara

Artikels

 De Kapel van de H. Barbara

Over het ontstaan van de heilige Barbarakapel is weinig terug te vinden. Wel lijkt het zeker dat het in 1850 werd opgericht door de moeder van de latere burgemeester van Gijzenzele namelijk de heer Eeckhout  (burgemeester van Gijzenzele van 1876 -1888) .

Dat de kapel de naam Heilige Barbara meekreeg is niet zo verwonderlijk, want in Gijzenzele bestaat van oudsher een grote verering voor deze heilige. Zij heeft onder andere een zijaltaar in de kerk, een patroonsfeest en een congregatie.

Vroeger werd 14 dagen na Pinksteren ook een processie gehouden ter ere van de H. Barbara. De processie starte aan de kerk om zo langs de kerkstraat naar de Wulgenstraat (vroeger Driesstraat) te gaan waar de kapel zich bevindt. Na gebeden te hebben aan de kapel ging men zo verder langs de Sint Lievenstraat naar de Brielstraat waar zich het kapelletje van de H. Nicolaas van Tolentijn bevond. En na eveneens aan dit kapelletje te hebben gebeden ging men verder langs de Dorpstraat terug naar de kerk.

Op 2 juni 1946 komt de Kerkfabriek van Gijzenzele bijeen in buitengewone zitting. Op de aganda staat slechts een punt: het testament van dhr Jules Eeckhout.

De kerkfabriek ontvangt een legaat van een stuk land groot 17a 20ca en “een kapelleken in steen gebouwd “Barbarakapel” genaamd.

De erflater verlangt een eeuwigdurend jaargetijde en dito jaargebed.

Het legaat werd aanvaard door de kerkfabriek en de legaataflevering geberude voor notaris De Wilde op 2 maart 1947.

De H. Barbarakapel was de laatste jaren zeer zwaar in verval geraakt. Een van de oorzaken hiervan is zeker het afschaffen van de processie.

Want telken jare, enkele weken voor het uitgaan van de processie, kreeg het kapelletje een flinke opknapbeurt. En deze opknapbeurt was de laatste jaren steeds minder gebeurd. De herstellingen van dit in vervalgeraakte kapelletje kwamen op een eerder ongewone manier tot stand.

Het verhaal

Antoine Hertegonne verkeerde in kritieke toestand na een zwaar verkeersongeval en hij beloofde, indien zijn toestand gunstig evolueerde, de kapel te laten herstellen.

Zijn belofte trouw, zocht hij na zijn herstelperiode enkele medewerkers die hij vooral vond aan Julien Vermeulen, maar ook andere mensen gespecialiseerd in timmer- of metswerk verleenden hun medewerking.

Contacten met de toenmalige burgemeester Pien en pastoor  MOISSE verliepen vlot en al deze samenwerkingen hadden als resultaat een totaal vernieuwde kapel.

Zondag 24 juni 1984 werd de kapel met een aangepast feestprogramma ingewijd.

Het was meteen een heraansluiting op de vroeger traditie dat Gijzenzele jaarlijks 14 dagen na Pinksteren kapellekermis vierde, een gebeurtenis waarvan men hoopt, dat ze de komende jaren een vaste plaats op de feestkalender van de gemeente krijgt.

Hierna volgt het feestprogramma ter gelegenheid van de inwijding.

  • om 14.00 uur plechtige eucharistieviering opgedragen in de kerk te Gijzenzele en opgeluisterd door het zangkoor van Balegem.
  • om 15.00 uur processie die stoetsgewijze van de kerk via. de kerkstraat, Kraaienveldstraat, Brielstraat en Sint Lievenstraat naar de kapel gaat begeleid door het muziekkorps van Scheldewindeke; waarna inwijding van de Heilige Barbarakapel door pastoor Moisse van Gijzenzele.
  • om 16.00 uur optreden van de fanfare en het majorettenkorps uit Scheldewindeke.
  • om 16.30 uur voetbalwedstrijd met uitsluitend spelers van Gijzenzele, tijdens de pauze optreden van de fanfare en om 17.15 uur tweede speelhelft.
  • daarna gezellig samenzijn. Er is doorlopend vermaak voor jong en oud met o.a. drank en eetgelegenheid, haantjesbolling voor iedereen die wil en kan en een tekenwedstrijd voor kinderen tot 12 jaar.