Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Kapellekes in Gijzenzele - Kapel van Onze Lieve Vrouw van de Wonderbare medaille

Artikels

 Kapel van Onze Lieve Vrouw van de Wonderbare medaille

De bouw van de Onze Lieve Vrouwkapel in de Brielstraat (1990), is nauw verbonden

met het ontstaan van de Boerderijklassen op de Vierhoekhoeve.

De gebouwen waarin nu, jaar in jaar uit, lagere schoolkinderen komen genieten van een inspirerende week op de boerderij, werden eertijds bewoond door een zeer gelovige vrouw. Niettegenstaande langdurige twijfel besliste zij op een bepaald moment afstand te doen van haar hoeve en maakte zo de uitbouw van de boerderijklassen mogelijk.

Haar beslissing was het gevolg van een inzicht dat zij ontving tijdens de Kerstnacht

van het jaar 1989. Zij werd overweldigd door een innerlijk beeld van een schitterend

witte Lieve Vrouw omringd door een grote menigte kinderen.

In de Middeleeuwen zou men gesproken hebben van een visioen, in deze tijd spreken we eerder over een "visie". De kapel is ondermeer een dankbare herinnering aan de toekomstvisie, van deze diepgelovige vrouw, die met een moedige beslissing, hoe moeilijk dit voor haar ook was, zoveel mogelijk heeft gemaakt.

Daarom werd deze kapel ook toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Wonderbare medaille.

Ook de plaats waar de kapel werd gebouwd, werd niet lukraak gekozen. De kapel

staat exact op de plek waar vroeger de Middeleeuwse rechtbank, de zogenaamde

"Vierschaar", haar gevreesde vonnissen uitsprak. De Vierschaar sprak recht naar

wereldse maatstaven, en ook de Bijbel verhaalt over een Vierschaar die de profeet

Daniël veroordeelde.

De kapel die de plaats van de Vierschaar heeft ingenomen verwijst naar de boodschap dat er boven de wereldse rechtspraak een hogere rechtvaardigheid bestaat: het geloof leeft, en Maria wijst de weg, de weg naar haar Zoon, Jezus, de Verlosser van de wereld.

En zoals het bezoek aan een kapel, altijd een ontmoeting is met de diepere werkelijkheid van het bestaan, zo wil ook de Vierhoekhoeve een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die op zoek is naar de Bron, waaruit altijd weer, nieuw leven ontspringt.

(tekst ons bezorgt door familie De Sutter uit Gijzenzele)