Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Beschrijving van de kerk binnenin - H. Oliesel

Artikels

 De berechting of het Heilig Oliesel

H.Oliesel

 

Als iemand op de parochie zwaar ziek was of stervende werd hij berecht. Eerst werd de klok enkele malen geluid en dan vertrok de priester samen met een misdienaar te voet naar het huis van de zieke. De priester droeg het heilig oliesel en de misdinaar belde de ganse weg. Indien het al of nog donker was droeg hij ook een lantaarn.Parochianen die dit hoorden gingen aan de deur staan en als de priester voorbij kwam zetten ze zich op hun knieën.

 

Als het mogelijk was werd de ziek door de priester eerst de biecht afgenomen en kreeg hij de communie. De priester en de aanwezigen baden samen voor de genezing en de zieke werd gezalfd met het heilig oliesel.