Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Beschrijving van de kerk binnenin - Communiebank

Artikels

 De communiebank

De communiebank, een knielbank waarop de gelevigen neerknielden voor het ontvangen van de h. communie, werd versied met motieven in verband met de eucharistie. Aan de communiebank was een witte linnen doek, communiedwaal, bevestigd die de gelovigen tijdens het onvvangen van de communie onder de kin uitspreidden. Onder de witte dwaal was een communiekleed bevestigd dat buiten de mil kon omgeslagen worden over de communiebank.

De communiebank gold tevens las koorafsluiting. Links en rechts was er een draaistuk dat openstond tijdens de kerkdiensten.

Het is een nogal verdienstelijk in eikenhout gesneden kunstwerk uit de 17e eeuw, met panelen met Mannaoogst, hostiedragende kelk, het lam van de Apocalypis en de Ark van het Verbond, medaillons met busten van Jezus en Maria. 

communiebank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkwaardige gebeurtenis rond de communiebank van Gijzenzele
In 1968 laat pastoor Jozef Van Vlaenderen door architect Bressens uit Gent een dossier opstellen voor de herstelling van het meubilair. Bij de opmaak van dit dossier wordt vastgesteld dat de communiebank welke in de inventaris is opgenomen ontbreekt. De architect stelt het bisdom in kennis van de verdwijning van de communiebank.
Na enig speurwerk kwam de pastoor al vlug te weten waar de communiebank te zoeken was. Na vele onderhandelingen wou de onrechtmatige eigenaar van geen wijken weten en hield de bank voor zich, verklarende dat het een gift was van de vroegere pastoor. Het werd een lastige zaak, doch de pastoor kreeg de opdracht de zaak in der minne te regelen.
Maar de tegenpartij stelde steeds nieuwe en moeilijkere eisen voor de teruggave met het doel “alles op de lange baan te schuiven” en zo toch de communiebank toch te mogen behouden.

Na 10 maanden onderhandelen werden de provinciale diensten op de hoogte gebracht en ging de zaak aan het rollen voor de correctionele rechtbank. Deze besliste dat de communiebank moest teruggegeven worden, maar verklaarde zich verder onbevoegd.
In januari 1970 stond de communiebank terug in de kerk van Gijzenzele.