Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Beschrijving van de kerk binnenin - De biechtstoel

Artikels

 De Biechtstoel

biechtstoel

De biechtstoelen staan tegen de zijwanden van de kerk. Ze dienen voor de private biecht, waarbij de biechtvader in het midden zit en de penitenten knielen aan de zijkanten. Dat was gedurende vele eeuwen de vorm om het boetesacrament te ontvangen. 

Het gebruik van biechtstoelen werd voorgeschreven door de derde provinciale synode van Mechelen in 1607, Titulus V “De sacramento poenitentiae”.
Bij artikel 3 daarvan werd voorgeschreven dat er in de kerken waar er nog geen biechtstoelen waren deze binnen de 3 maanden na de afkondiging van de besluiten van de synode moesten worHet is niet vast te stellen wanneer er biechtstoelen in de kerk van Gijzenzele werden geplaatst.den geplaatst. Er werd nog een speciaal verbod bijgevoegd de biecht te horen van vrouwelijke biechtelingen buiten de voorgeschreven biechtstoelen tenzij in noodgevallen.

Waarschijnlijk werden er na de grondige verbouwingen van 1780 nieuwe biechtstoelen geplaatst, welke heden nog altijd in de kerk aanwezig zijn.