Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Beschrijving van de kerk binnenin - De preekstoel

Artikels

 De preekstoel

De preekstoel staat in het kerkschip en bestaat uit het voetstuk, de kuip en het klankbord. Tot aan de liturgische hervorming werd op de preekstoel de preek gehouden, die nu gebeurt aan de lezenaar in het koor. Het klankbord heeft centraal een duif, het symbool van de heilige Geest, die de predikant verlicht en inspireert.
De preekstoel of kansel kwam pas algemeen in gebruik na het Concilie van Trente en de daarop volgende provinciale sunoden die de pastoors de verplichting oplegden op zon- en feestdagen onder de heilige mis, godsdienstonderricht te geven.
De preekstoel van Gijzenzele dagtekent uit de 17de eeuw, de trap is van recenter hout. De preekstoel bevat panelen met bloemornamenten.
Hij werd zwaar beschadigd tijdens de beschietingen in mei 1940.

preekstoel