Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Heiligen der parochie Gijzenzele - De heilige Nicolaas van Tolentijn - 10 september monnik

Artikels

 De heilige Nicolaas van Tolentijn - 10 september  monnik

Nicolaas werd omstreeks het jaar 1245 in Saint Angelo in Pontano (Italie) geboren. Met elf jaar sloot hij zich aan bij de Augustijner kluizenaars. Hij werd door Benvenutus tot priester gewijd en in de twintig jaar die daarop volgden trad hij op als predikheer en biechtvader. Hij reisde daarvoor het gehele land door. Zo kwam  hij in 1 275 terecht in Tolentino. Hier wilde hij voor altijd blijven. In een korte periode wist hij de harten van de plaatselijke bevolking te stelen. Ontelbare mensen stroomden naar het plaatsje om hem te horen preken. Het kon niet uitblijven en men vereerde hem als een heilige. Vooral nadat zich menig wonder voltrok rond zijn persoon. Tot over de landsgrenzen kende men zijn naam en bezocht men hem. Vooral voor armen en behoeftigen en zieke mensen had hij een bijzondere plaats in zijn hart. 

Toen hij ooit eens met zware koorts te bed lag, zo vertelt het verhaal, verschenen hem de heilige maagd Maria en de heilige Augustinus. Op hun advies zou de ziekte geheel genezen als hij bedelend brood verzamelde en dit eten zou. Nicolaas gaf gehoor aan dit advies en trok bedelend rond. Na enige tijd was hij volkomen genezen.

Heiligen TolentijnVerdwenenkapel

Na een onvermoeibaar pastoraal leven in zijn gemeenschap
van Tolentino stierf Nicolaas op 10 september 1305. In de jaren
die daarop volgden gebeurden aan zijn graf vele wonderen. Tussen 1305 en 1325 moeten het er meer dan 300 zijn geweest.
Nicolaas van Tolentino werd door paus Eugenius IV in 1446 heilig verklaard.

Patroon van: de arme zielen in het vagevuur, de vrijheid, het dagelijks brood
Patroon tegen: koorts, mond en klauwzeer, veeziekten.

De Heilige Nicolaas van Tollentijn werd vereerd met een kapel op de toenmalige wijk “Briel”