Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Het kloosterleven bij de zusters Apostolinnen - Het kloosterleven bij de zusters Apostelinnen - bezoek

Artikels

 Bezoek

Bezoek mocht men één maal per maand ontvangen op zondag.
Eveneens was het op de eerste zondag van de maand recollectie: niet spreken – men kreeg godsdienstig onderricht en er was aanbidding van het sacrament.
Soms ging men ook op bezinning in het begin voor één dag, later voor een vijftal dagen.