Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

Pater Gaston De Neve

PaterDeNeve

Op zondag 10 juli 1955 hebben wij de plechtige eremis gehad van de heer Gaston De Neve,
nieuw gewijde priester Salesiaan geboortig van Gijzenzele en wiens ouders en broeder nog te Gijzenzele wonen.
Wij zijn hem met de meisjes onzer school en de kajotters gaan afhalen naar het ouderlijk huis.
Onder weg waren drie praalwagens en de huizen waren schoon versierd.
De kerk was effenaf prachtig. Na de mis hulde voor de pastorij in een prachtig zonnig weder.
1. Hulde van al de parochianen met afgifte van het geschenk : een projectieapparaat en 25 films (5400 frank)
2. Hulde van de kerkfabriek : een zakwekker (390 frank)
3. Hulde van het gemeentebestuur : een elektrisch scheerapparaat (1000 frank)
4. Eindelijk hulde van de kajotters : een rituale Romanum (320 frank)

 De eerste mis van pater Gaston De Neve Foto’s : verzameling Georgette Veekman

DenevePriesterwijding  

 

Aandenken aan de priesterwijding van pater Gaston De Neve (verzameling Dirk De Ganck)

 

FotoDeNeve

Gijzenzeelse priester draagt zijn dankmis op.

Zondag kende Gijzenzele een onvergetelijke dag!  Bloemenkransen, vlaggen en praalbogen sierden de straten want de jonggewijde E. H. Gaston De Neve zou er zijn dankmis opdragen.
De nieuwe priester is een rasechte Gijzenzelenaar, geboren in 1926. Hij versleet zijn korte broeken in de gemeenteschool, waarna hij de humaniora volgde in Don Bosco te Sint-Denijs-Westrem. 
Vervolgens studeerde hij te Leuven in de Germaanse Filologie. 
Hij ontving de priesterwijding uit de handen van Mgr. Van Waeyenberge.
Door de mooi getooide straten trok de stoet naar de kerk, alwaar te 10.00 uur de dankmis werd opgedragen.
H. De Neve werd bijgestaan door EE. HH. Provenier, pastoor, De Bruyne en Van De Putte, Salezianen.
De gelegenheidspreek werd gehouden door E. H. Mortier.
Het kerkje was schier te klein voor de talrijke aanwezigen, onder wie wij de ganse gemeenteraad vermelden.
Groots huldebetoon

Na de mis zijn aan de pastorij bloemen en geschenken overhandigd nl. door de herder namens de parochie, door de gemeente, de kerkraad en de K.A.J.  E.H.  legde onder algemene ontroering een bloementuil op het geïmproviseerde monument der gesneuvelden.
Vervolgens ging het stoetsgewijze huiswaarts, alwaar een gezellig familiefeest plaatsvond.

Toekomstdromen

De nieuwe priester zal nog een paar dagen verlof nemen en daarna zich volledig wijden aan de jeugdwerken. Hij vertrekt volgende week naar Kortrijk, waar het V.P. hem zal worden toevertrouwd, alsook de Chiro.
E.H. De Neve hoopt verder als leraar in de Germaanse talen te kunnen optreden. Hij voegde er echter onmiddellijk aan toe dat hij elke beslissing zijner geestelijke overheid geestdriftig zal aanvaarden.
Bij dit kort onderhoud vroeg moeder De Neve ons langs Het Volk om alle geburen en parochianen oprecht te bedanken voor de medewerking welke ze verleenden aan pastoor en burgemeester voor het welslagen dezer heuglijke gebeurtenis.
Wij feliciteren van harte de jonge priester en zijn ouders en wensen hem een vruchtbaar apostolaat.
(dagblad Het Volk - 1955)