Welkom te Gijzenzele

.......... De kleinste deelgemeente van Oosterzele

bord 56ID

bord56ID logo

De Duitse 56 Infanterie-Divisie bijgenaamd “Gekreuzte Säbel “, (zie divisiesymbool) is een Saksiche divisie gevormd op 26 augustus 1939 in Dresden en bestond voornamelijk uit Saksische reservisten van Wehrkreis IV- Dresden. Korpsgeneraal General-leutnant Karl Kriebel werd hun eerste aanvoerder tot juli 1940.

 

bord56ID Bevelhebber.png

Korpsgeneraal General-leutnant Karl Kriebel

 

 

 

De divisie bestond uit een divisie staf, 3 Infanterieregimenten nrs 171, 192 en 234 telkens met ieder 3 bataljons, een verkennersafdeling 156 , een artillerieregiment 156 met 4 eenheden, een pionier bataljon 156 (genie) , een anti-tankafdeling 156, verbindingstroepen 156 en verdere verzorgende eenheden (bevoorrading, veldhospitaal, gezondheidsdienst….).

Op 11 mei 1940 bestond de 56 ID uit 13490 man en 4914 paarden en was een divisie van de ‘zweite Welle’, een tweederangs divisie zonder elite troepen en met weinig gemotoriseerd materiaal.

In september 1939 namen zij deel aan de bezetting van Polen. Op 10 mei 1940 begon de aanval op Nederland en België. Na gevechten op 18 mei tussen Dendermonde en Aalst kon de aanval op het ‘Bruggenhoofd Gent en ‘Die Slacht in Flandern’ op 20 mei 1940 beginnen. Vier dagen echter boden de Belgische II, IV en V divisie harde weerstand. Na de inneming van het Bruggehoofd Gent werd er slag geleverd tegen Belgische stellingen aan de Leie en de Schipdonkse Vaart . De divisie werd in Frankrijk na de geleden verliezen terug op getalsterkte gebracht. In juni 1941 trok de ID56 naar het Oostfront met de invasie in de Sovjet Unie waar zware verliezen werden geleden. Door een offensief in januari 1945 van de Sovjet Unie en Oost Pruisen raakte de ID56 omsingeld en werd uiteindelijk vernietigd.

              

In het velddagboek staan voor de periode van 10 tot en met 19 mei 1940 164 doden en 433 gewonden vermeld. Op het Duits Ehrenfriedhof te Kwatrecht (in de voortuin van de Mariagaard school) lagen 125 graven van gesneuvelden van de ID56 omgekomen in de streek van Wetteren, Oosterzele en Gijzenzele.In totaal bedraagt het aantal doden van de ID56 in de strijd om het Bruggenhoofd Gent volgens de naamlijsten van verschillende kerkhoven in totaal 226 (*).                       

(*)bron: studie van de verliezen van de 56 ID bij de aanval op het Bruggenhoofd Gent – tussen Dender en Schelde op 20-21-22 en 23 mei 1940 door Romain De Bouver